SchoolraadWat?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Het huidige mandaat van de schoolraad startte op 1 april 2017.Wie?

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:
  • Juf Sophie (secretaris)
  • Juf Heleen
  • Juf Nathalie
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders:
  • Kirby (voorzitter, mama van Myla en Bent)
  • Sofie (ondervoorzitter, mama van Mira en Leander)
  • Ine (mama Cis en Lucie)
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:
  • Tania Marga
 • de directeur van de school:
  • Nathalie Olieux