Schoolrestaurant

Met bloempotjes op de tafels, kunstwerken van kinderen aan de muur en de tafels willekeurig geschikt in het rond, maken we er een gezellige plek van.
De middagpauze start om 12u05.
De kleuters eten samen onder begeleiding van de klasleerkracht.
De lagere schoolkinderen kiezen zelf of ze eerst eten in ons schoolrestaurant of eerst spelen. Zij mogen kiezen waar ze gaan zitten, met wie en hoe lang.
Om 12u30 speelt het Droomhutlied. Zo weten de kinderen die nog niet gegeten hebben dat ze naar het restaurant moeten vertrekken.

Prijzen + menu